1bG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 j.niemiecki-1/2 #1n1 14
zaj.technicz-2/2 #1t2 12
matematyka MW 13 wych.rodz. MK 14 j.polski MG 16 j.angielski-1/2 #1a1 16
j.angielski-2/2 #1a2 12
2 8:35- 9:20 wf-1/2 #1wc sg2
wf_-2/2 JL sg1
j.angielski-1/2 #1a1 13
j.angielski-2/2 #1a2 14
wf-1/2 #1wc sg2
wf-2/2 #1wd sg1
j.polski MG 16 godz.wych OK 12
3 9:25-10:10 religia GM 12 zaj.technicz-1/2 #1t1 19
j.niemiecki-2/2 #1n2 13
matematyka MW 19 historia MK 13 biologia AK 19
4 10:20-11:05 biologia AK 19 wf_-1/2 MD sg2
wf-2/2 #1wd sg1
geografia HK 13 wf-1/2 #1wc sg2
informatyka-2/2 CS 18
plastyka BC 16
5 11:20-12:05 historia MK 16 j.polski MG 16 religia GM 12 matematyka MW 16 informatyka-1/2 CS 18
wf-2/2 #1wd sg1
6 12:15-13:00 matematyka MW 16 j.polski MG 16 j.angielski-1/2 #1a1 16
j.angielski-2/2 #1a2 17
zaj.technicz-1/2 #1t1 13
j.niemiecki-2/2 #1n2 19
j.polski MG 16
7 13:15-14:00 chemia AK 5     j.niemiecki-1/2 #1n1 14
zaj.technicz-2/2 #1t2 13
 
8 14:05-14:50     etyka #Egi 6    
Drukuj plan
wygenerowano 2016-08-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum