2bG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 wf-1/2 #2wc sg1
informatyka-2/2 CS 18
j.polski KO 14 j.angielski-1/2 #2a1 17
j.angielski-2/2 #2a2 19
biologia AK 19 wos DH 14
2 8:35- 9:20 matematyka RM 17 chemia AK 5 geografia HK 13 wf_-1/2 KS sg1
wf-2/2 #2wd sg2
religia MB 13
3 9:25-10:10 historia MK 14 matematyka RM 17 matematyka RM 17 j.niemiecki-1/2 #2n1 12
fizyka-2/2 #2f2 19
wf-1/2 #2wc sg1
wf-2/2 #2wd sg2
4 10:20-11:05 j.polski KO 14 j.niemiecki-1/2 #2n1 13
fizyka-2/2 #2f2 19
j.polski KO 14 matematyka RM 17 historia MK 17
5 11:20-12:05 religia MB 13 informatyka-1/2 CS 18
wf_-2/2 MD sg1
j.polski KO 14 fizyka-1/2 #2f1 19
j.niemiecki-2/2 #2n2 13
j.polski KO 14
6 12:15-13:00 geografia HK 13 fizyka-1/2 #2f1 19
j.niemiecki-2/2 #2n2 12
wf-1/2 #2wc sg1
wf-2/2 #2wd sg2
chemia AK 5 j.angielski-1/2 #2a1 19
j.angielski-2/2 #2a2 17
7 13:15-14:00   muzyka BK 6 godz.wych AK 19   zaj.artysty-1/2 #2s1 13
zaj.artysty-2/2 #2s2 6
8 14:05-14:50     etyka #Egi 6    
Drukuj plan
wygenerowano 2016-08-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum