3bG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 matematyka MW 17 zaj.artysty BK 6 informatyka-1/2 CS 18
wf-2/2 MD sg1
geografia-1/2 #3g1 13
j.niemiecki-2/2 #3n2 17
fizyka JM 19
2 8:35- 9:20 religia-1/2 #3r1 13
j.niemiecki-2/2 #3n2 14
wf-1/2 #3wc sg2
wf-2/2 MD sg3
matematyka MW 19 j.niemiecki-1/2 #3n1 19
religia-2/2 #3r2 17
zaj.artysty BK 16
3 9:25-10:10 wf-1/2 #3wc sg2
informatyka-2/2 CS 18
wos DH 12 j.angielski-1/2 #3a1 13
j.angielski-2/2 #3a2 16
j.polski KO 14 historia MK 14
4 10:20-11:05 j.niemiecki-1/2 #3n1 16
religia-2/2 #3r2 12
j.polski KO 14 religia-1/2 #3r1 12
j.niemiecki-2/2 #3n2 16
matematyka MW 19 wf_-1/2 #3w1 sg1
wf_-2/2 MD sg2
5 11:20-12:05 j.polski KO 14 j.niemiecki-1/2 #3n1 12
geografia-2/2 #3g2 13
historia MK 13 chemia AK 5 matematyka MW 13
6 12:15-13:00 fizyka JM 19 matematyka MW 17 j.polski KO 14 godz.wych KO 14 j.polski KO 14
7 13:15-14:00     wf-1/2 #3wc sg2
wf-2/2 MD sg3
biologia AK 19 j.angielski-1/2 #3a1 17
j.angielski-2/2 #3a2 19
8 14:05-14:50     etyka #Egi 6    
Drukuj plan
wygenerowano 2016-08-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum